Search

English

سکس سالم و امن

  • سکس سالم و امن یک حق انسانی است
  • سکس‌های خطرناک را بشناسیم و چگونه از آنها اجتناب کنیم

وبینار چهارم از مجموعه وبینارهای جنسیت٬ سکس و سلامتی تاکید دارد که سکس سالم و امن حق همه انسان‌هاست و سکس سالم نمادی از یک شخصیت سالم است. این جلسه معیارهای سکس سالم و امن و همچنین معیارهای سکس‌های پرخطر را توضیح می‌دهد و از ضرورت وجود آزادی٬ امنیت و بهداشت در سکس می‌گوید. “خود فرمان فرمایی” را الگوی تربیت سکسی در جهان جدید می‌انگارد و لازم و ضروری می‌داند که افراد جامعه و به ویژه کودکان در این زمینه حتما آموزش ببینند. حق مالکیت بر بدن٬ سرکوب‌های جنسی و گسترش خشونت٬ نتایج سرکوب‌های جنسی٬ اعتیاد جنسی از دیگر موضوعات مطرح در این جلسه است.

بهداشت جنسی و ضرورت گفتگو از سکس بهداشت جهانی و تعریف سلامتی جنسی وبینار اول از مجموعه وبینارهای جنسیت٬...
 پدیده آبرو٬ نشانه‌ها و آسیب‌های آن اضطراب‌های جنسی و نشانه‌شناسی آن   وبینار سوم از مجموعه وبینارهای...
سکس سالم و امن یک حق انسانی است سکس‌های خطرناک را بشناسیم و چگونه از آنها اجتناب کنیم وبینار چهارم از...
انقلاب سکسی جوانان در دهه ۶۰ میلادی شخصیت٬ جنسیت و سکسوالیته در پهنه روان‌شناسی جدید وبینار دوم از مجموعه...

تاریخ

2013

برچسب‌ها

دوره‌های آموزشی