Search

English

امیرحسین بساطی

امیرحسین بساطی ۱۵ساله بود، عاشق فوتبال و به ظاهرش بسیار اهمیت می‌داد. ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ با شلیک ماموران در کرمانشاه به سینه‌اش کشته شد. خانواده پس از مدتی بی‌خبری، پیکر خونین‌اش را در شبکه‌های اجتماعی دیدند. از آن‌ها تقاضای پول کردند تا جسد امیرحسین را تحویل دهند. پیکرش پس از ٩ روز به خانواده داده شد و در جوی امنیتی به خاک سپرده شد.

۱۱ مهر ماموران به خانه آن‌ها هجوم بردند و پدرش را بازداشت کردند. غلامرضا، پدر امیرحسین، خود از بازنشستگان سپاه پاسداران جمهوری اسلامی است.

تاریخ

برچسب‌ها

ویدئوهای بیشتر ...