Search

English

جلسه ۳: ازدواج زودرس کودکان و نوجوانان

 در این جلسه به بررسی عمیق‌تر پدیده ازدواج اجباری صغیران و نوجوانان خواهیم پرداخت. توضیح خواهیم داد که این گروه از دختران که قربانیان نقض سیستماتیک حقوق کودکان هستند چرا با عوامل خطرساز متعدد شامل، تجربه گستره‌ای از خشونت‌‌های جسمی-جنسی- روانی، فقر، کلیشه‌های جنسیتی تبعیض‌آمیز، بیماری‌های جمسی ناشی از باروری و زایمانهای زودرس، و غیره  مواجه می‌شوند و چرا آموزش عمومی و حمایت همه‌جانبه سیستمهای درمانی-اجتماعی-قانونی امری ضروری در پیشگیری از این پدیده آسیب‌زاست. از شرکت‌کنندگان در این دوره خواسته می‌شود که با توجه به آموخته‌های سه جلسه اول، روایت زندگی مرضیه را که در این جلسه گفته خواهد شد تحلیل کرده و گستره آسیب، عوامل خطرساز، و عوامل حمایت‌کننده را برای هر مورد از هم تفکیک کنند.

در این جلسه با تعریف دختران آسیب‌پذیر از طریق مرور منابع مختلف آشنا می‌شویم و به سوالات زیر پاسخ خواهیم...
در این جلسه به شرح انواع و گستره پیامدهای جسمانی-روانی-بین فردی-و اجتماعی آسیب‌هایی که دختران با آن مواجه...
 در این جلسه به بررسی عمیق‌تر پدیده ازدواج اجباری صغیران و نوجوانان خواهیم پرداخت. توضیح خواهیم داد که...
مرور منابع خبری و گزارشهای مراکز بهزیستی نشاندهنده افزایش آمار دختران فراری در ایران است. در جلسه چهارم...
 در این جلسه به روشهای شناسایی دختران در معرض خطر و توانمندسازی آنان خواهیم پرداخت. در این حوزه راهکارهایی...
در این جلسه بررسی نقش قانون در ترویج یا مهار آسیب پذیری‌های اجتماعی زنان توسط مهرانگیز کار، حقوق‌دان...
در این جلسه با راهکارهای قانونی ممکن و مناسب برای توصیه به نهادهای قانونگذاری کشور آشنا می‌شویم.
گفتگوی مشترک روانشناس وحقوقدان درباره نرخ بالارونده آسیب‌پذیری‌های زنان و راه‌های مهار وکنترل آن از دونگاه. در...

تاریخ

برچسب‌ها

دوره‌های آموزشی