Search

English

محمد حسن‌زاده

محمد حسن‌زاده ۲۸ سال داشت و برای اعتراض به خیزش سراسری مردم پیوسته بود ۲۵آبان ۱۴۰۱ با شلیک گلوله ماموران در بوکان کشته شد. محمد در آخرین استوری اینستاگرامش نوشته بود: «شاید امروز روز آخر زندگیم باشه، برای خوشبختی ملت…». وقتی محمد کشته شد، خانواده پیکر بی‌جان او را به خانه بردند. . شهریار محمدی، دوست او، تا صبح کنار جنازه رفیقش نشست اما خودش هم روز بعد با گلوله ماموران کشته شد.
پدر ‎محمدحسن‌زاده در مراسم خاکسپاری او گفت: «در این دوران، اگر مردی بخواهد خیلی مرد باشد، باید بتواند خیلی زن باشد».

تاریخ

برچسب‌ها

ویدئوهای بیشتر ...