Search

English

جلسه ۴: دختران فراری و بی‌خانمان

مرور منابع خبری و گزارشهای مراکز بهزیستی نشاندهنده افزایش آمار دختران فراری در ایران است. در جلسه چهارم به بررسی عمیق‌تر پدیده دختران فراری خواهیم پرداخت. چرا فرار دختران به یک بحران اجتماعی تبدیل شده است؟ چه عواملی (روانی-خانوادگی-اجتماعی-فرهنگی …) در فرار از خانه دخیل است؟ چه آسیب‌هایی در انتظار این دختران است؟ نیازهای روانی-اجتماعی این دختران چیست؟ و چگونه می‌توان جلوی آسیب بیشتر را گرفت سوالاتی است که طی این جلسه به بحث گذاشته خواهد شد. از شرکت‌کنندگان در دوره خواسته می‌شود که روایت زندگی مرضیه را که در این جلسه خواهند شنید تحلیل کرده و با تمرکز بر نیازهای روانی-اجتماعی او برای جلوگیری از آسیب بیشتر طرحی ارایه دهند.

در این جلسه با تعریف دختران آسیب‌پذیر از طریق مرور منابع مختلف آشنا می‌شویم و به سوالات زیر پاسخ خواهیم...
در این جلسه به شرح انواع و گستره پیامدهای جسمانی-روانی-بین فردی-و اجتماعی آسیب‌هایی که دختران با آن مواجه...
 در این جلسه به بررسی عمیق‌تر پدیده ازدواج اجباری صغیران و نوجوانان خواهیم پرداخت. توضیح خواهیم داد که...
مرور منابع خبری و گزارشهای مراکز بهزیستی نشاندهنده افزایش آمار دختران فراری در ایران است. در جلسه چهارم...
 در این جلسه به روشهای شناسایی دختران در معرض خطر و توانمندسازی آنان خواهیم پرداخت. در این حوزه راهکارهایی...
در این جلسه بررسی نقش قانون در ترویج یا مهار آسیب پذیری‌های اجتماعی زنان توسط مهرانگیز کار، حقوق‌دان...
در این جلسه با راهکارهای قانونی ممکن و مناسب برای توصیه به نهادهای قانونگذاری کشور آشنا می‌شویم.
گفتگوی مشترک روانشناس وحقوقدان درباره نرخ بالارونده آسیب‌پذیری‌های زنان و راه‌های مهار وکنترل آن از دونگاه. در...

تاریخ

برچسب‌ها

دوره‌های آموزشی