Search

English

جلسه ۵: راه‌کارها در مواجهه با پدیده دختران آسیب‌پذیر

 در این جلسه به روشهای شناسایی دختران در معرض خطر و توانمندسازی آنان خواهیم پرداخت. در این حوزه راهکارهایی ازجمله آموزش و توانمندسازی والدین این دختران، آموزشِ شناسایی موقعیت‌های آسیب‌زا روانی- جنسی- و رفتاری، آگاهی‌رسانی در زمینه حقوق فردی و برابری جنسیتی، راهکارهای مبتنی بر کاهش فقر و محرومیت از تحصیل زنان، مداخلات جامعه-محور برای حمایت زنان در اجتماع کوچک از یکدیگر علیه خشونت و آسیب‌های جنسیتی، و مقابله با کلیشه‌های فرهنگی زن‌ستیزانه آموزش داده خواهد شد. در این جلسه همچنین تمرکز ویژه‌ای خواهیم داشت روی راهکارهای روانی-اجتماعی در سطوح مختلف مشاوره و رواندرمانی، مددکاری، حمایت‌های اجتماعی شامل دوستان، خانواده، و مدرسه، به امید اینکه برای هر فردی و با هر پیشینه‌ای امکان مداخله در برآورده کردن بخشی از نیازهای جسمانی-روانی-و اجتماعی دختران آسیب‌پذیر فراهم شود. 

در این جلسه با تعریف دختران آسیب‌پذیر از طریق مرور منابع مختلف آشنا می‌شویم و به سوالات زیر پاسخ خواهیم...
در این جلسه به شرح انواع و گستره پیامدهای جسمانی-روانی-بین فردی-و اجتماعی آسیب‌هایی که دختران با آن مواجه...
 در این جلسه به بررسی عمیق‌تر پدیده ازدواج اجباری صغیران و نوجوانان خواهیم پرداخت. توضیح خواهیم داد که...
مرور منابع خبری و گزارشهای مراکز بهزیستی نشاندهنده افزایش آمار دختران فراری در ایران است. در جلسه چهارم...
 در این جلسه به روشهای شناسایی دختران در معرض خطر و توانمندسازی آنان خواهیم پرداخت. در این حوزه راهکارهایی...
در این جلسه بررسی نقش قانون در ترویج یا مهار آسیب پذیری‌های اجتماعی زنان توسط مهرانگیز کار، حقوق‌دان...
در این جلسه با راهکارهای قانونی ممکن و مناسب برای توصیه به نهادهای قانونگذاری کشور آشنا می‌شویم.
گفتگوی مشترک روانشناس وحقوقدان درباره نرخ بالارونده آسیب‌پذیری‌های زنان و راه‌های مهار وکنترل آن از دونگاه. در...

تاریخ

برچسب‌ها

دوره‌های آموزشی