Search

English

جلسه ۱: دختران آسیب‌پذیر چه کسانی هستند و انواع و گستره آسیب‌ها چیست؟ آشنایی با مفاهیم آسیب‌پذیری و تاب‌آوری، انواع و گستره آسیب‌ها

در این جلسه با تعریف دختران آسیب‌پذیر از طریق مرور منابع مختلف آشنا می‌شویم و به سوالات زیر پاسخ خواهیم داد: منظور از آسیب روانی-اجتماعی چیست؟ چه شرایطی درتوان‌زدایی دختران دخیل هستند؟  انواع و گستره این آسیب‌ها چیست؟ و اینکه چه رابطه‌ای بین سن و انواع این آسیب‌ها وجود دارد؟ در انتها بحث را با ذکر مثال‌هایی از جوامع مختلف باز خواهیم کرد.  

در این جلسه با تعریف دختران آسیب‌پذیر از طریق مرور منابع مختلف آشنا می‌شویم و به سوالات زیر پاسخ خواهیم...
در این جلسه به شرح انواع و گستره پیامدهای جسمانی-روانی-بین فردی-و اجتماعی آسیب‌هایی که دختران با آن مواجه...
 در این جلسه به بررسی عمیق‌تر پدیده ازدواج اجباری صغیران و نوجوانان خواهیم پرداخت. توضیح خواهیم داد که...
مرور منابع خبری و گزارشهای مراکز بهزیستی نشاندهنده افزایش آمار دختران فراری در ایران است. در جلسه چهارم...
 در این جلسه به روشهای شناسایی دختران در معرض خطر و توانمندسازی آنان خواهیم پرداخت. در این حوزه راهکارهایی...
در این جلسه بررسی نقش قانون در ترویج یا مهار آسیب پذیری‌های اجتماعی زنان توسط مهرانگیز کار، حقوق‌دان...
در این جلسه با راهکارهای قانونی ممکن و مناسب برای توصیه به نهادهای قانونگذاری کشور آشنا می‌شویم.
گفتگوی مشترک روانشناس وحقوقدان درباره نرخ بالارونده آسیب‌پذیری‌های زنان و راه‌های مهار وکنترل آن از دونگاه. در...

تاریخ

برچسب‌ها

دوره‌های آموزشی