Search

English

یاشار تبریزی؛ دید‌بان جامعه و حساس به ستمگری

یاشار تبریزی که همواره همراه و صدای خانواده‌های دادخواه و زندانیان سیاسی و عقیدتی بوده است، به دلیل فعالیت‌هایش چندین توسط جمهوری اسلامی بار بازداشت و محبوس شده است.

خودش درباره فعالیت‌هایش می‌نویسد: بنده اکبر قلی‌زاده با نام مستعار یاشار تبریزی، از سال ۱۳۹۴ به عنوان یک شهروند به طور خودجوش و بدون وابستگی به هیچ موسسه یا حزبی شروع به انجام کنش‌های اجتماعی و مدنی بر حسب احساس مسئولیت و همنوع دوستی نمودم.

او همینطور انگیزه‌اش برای فعالیت را «ناهنجاری‌های اجتماعی، اخلاقی و معضل‌های اقتصادی» مانند «فقر و اعتیاد» عنوان می‌کند.

در این ویدیو بیش‌تر با این شهروند شجاع و زندانی سیاسی آشنا شوید.

تاریخ

برچسب‌ها

ویدئوهای بیشتر ...