Search

English

کنشگری در ایران؛ پایه‌ها و روش‌ها

شاید بسیاری از ما ایرانیان ندانیم که در سال‌هایی زندگی می‌کنیم که مبارزه سیاسی تبدیل به یک دانش شده است و این در حالی است که زندگی بسیاری از ما به سبب شرایط ویژه کنونی به وضعیتی گره خورده است که کنشگری را تبدیل به بخشی از زیست روزانه‌مان ساخته است.

این وضعیت ناگزیر، پیامدهای ناگزیر را رقم می‌زند؛ از استفاده‌های خاص ما ایرانیان از فضای مجازی و محیط‌هایی مانند اینستاگرام گرفته تا سرکوب و احتمال بازداشت تا لزوم آشنایی با تاکتیک‌هایی که متناسب با وضعیت، می‌توانند دریچه‌های امید باشند و راه رهایی را هموار سازند.

در دوره «کنشگری در ایران امروز؛ پایه‌ها و روش‌ها» که با همکاری مرکز بین‌المللی مبارزه بدون خشونت (ICNC) طراحی شده است، دقیقا به همین مسائل در یک حوزه گسترده می‌پردازیم. اگرچه به سبب اشتراکات انسانی، کنشگری در همه جای جهان از یک سری شاخصه‌های ثابت پیروی می‌کند، اما هر جامعه و از جمله ایران شرایط ویژه‌ای دارد که برای تاثیرگذاری، لازم است در نظر گرفته شوند.

در این دوره می‌خواهیم آن شرایط را بیش‌تر در نظر بگیریم. پس با ما باشید تا برای یک ایران آباد و ایرانیانی شاد و آزاد، کنشگری را بیش‌تر و بهتر بیاموزیم و تمرین کنیم.

در این دوره که با همکاری مرکز بین‌المللی مبارزه بدون خشونت (ICNC) برای شما عزیزان تدارک دیدیم، به بررسی...
به جلسه دوم دوره آموزشی «کنشگری در ایران امروز؛ پایه‌ها و روش‌ها» خوش آمدید!‌ در این جلسه به چگونگی...
به جلسه سوم دوره آموزشی «کنشگری در ایران امروز؛ پایه‌ها و روش‌ها» خوش آمدید!‌ در این جلسه به چگونگی...
به جلسه چهارم دوره آموزشی «کنشگری در ایران امروز؛ پایه‌ها و روش‌ها» خوش آمدید!‌ در این جلسه اما روی...
به جلسه پنجم دوره آموزشی «کنشگری در ایران امروز؛ پایه‌ها و روش‌ها» خوش آمدید!‌ در این جلسه، چگونگی...
به جلسه ششم دوره آموزشی «کنشگری در ایران امروز؛ پایه‌ها و روش‌ها» خوش آمدید!‌ در این جلسه به این می‌پردازیم...

تاریخ

برچسب‌ها

دوره‌های آموزشی ...