Search

English

تجربه جنبش دانشجویی

Experiences-of-the-Student-Movement

در این وبینار پرویز دستمالچی از تجربیات جنبش دانشجویی می گوید. وی جنبش دانشجویی قبل از انقلاب را مورد تجزیه تحلیل قرار داده و به بررسی مقایسه ای بین جنبش دانشجویی قبل و بعد از انقلاب می پردازد و از ارزش ها و معیارهای جنبش سخن می گوید. پروز دستمالچی اشتباهات اساسی که جنبش ها مرتکب شده را متذکر شده و با نگاه انتقادی بدان می نگرد. وی همچنین از استبداد و فرهنگ خودکامگی در ارتباط با جنبش دانشجویی سخن می گوید.

در قسمت اول وبینار تجربه جنبش دانشجویی پرویز دستمالچی به برسی انتقادی جنبش دانشجویی و تجربیات شخصی خود...
در قسمت دوم وبینار تجربه جنبش دانشجویی ‪ ‬ پرویز دستمالچی در یک بررسی انتقادی توضیح می دهد که چگونه یک...

تاریخ

2014

برچسب‌ها

دوره‌های آموزشی ...