Search

English

جلسه ۱: مطالعات معلولیت و شهروندی

در این جلسه٬ نظریه‌ای انتقادی برای تحلیل دموکراسی٬ حقوق شهروندی٬ هنر و ادبیات آموزش داده می‌شود که چگونه به شیوه انتقادی حضور و بازنمایی معلولیت را تحلیل کنند و دریابند شهروندان معلول چگونه در هنر٬ ادبیات و همچنین در اجتماع حضور دارند، به آن‌ها نگریسته می‌شود و تصویر می‌شوند. هدف از این وبینار٬ ارتقای آگاهی نسبت به هستی و زندگی معلولان در جهت برابری شهروندی معلولان در جامعه ایران است. این وبینار همچنین٬ انتقاداتی به زبان عمومی مردم و نگاه ترحم‌آمیز بخ آن‌ها وارد می‌کند و با استفاده از نظرات فلسفی٬ جامعه‌شناختی و گفتمان حقوق بشر تحقیقات خود را در اختیار مخاطبان می‌گذارد. معلولیت نوعی هویت سیاسی و فرهنگی است و صرفا نوعی وضعیت پزشکی نیست. مطالعات معلولیت٬ این اعتقاد را که معلولیت نوعی نقص و عیب است و لازم است که درمان شود را تغییر می‌دهد. همچنین در این کلاس٬ مفاهیمی چون ماهیت معلولیت٬ انواع نگرش‌ها٬ کنشگری یا اکتیویسم و معلولیت مطرح می شوند. به جای حذف معلولیت باید برای آن ارزش قایل باشیم و اجازه دهیم که معلولیت قابل رویت باشد و به گونه‌ای تجربه شود که مولد باشد و در خلق معنا اهمیت اساسی داشته باشد. این جلسه توسط جی دلمیج تدریس می شود 

در این جلسه٬ نظریه‌ای انتقادی برای تحلیل دموکراسی٬ حقوق شهروندی٬ هنر و ادبیات آموزش داده می‌شود که چگونه...
کسی که بلاغت را نشناسد، با بلاغت و فصاحت از او سوء استفاده می کنند. تاریخ سیاسی ایران (قدیم و جدید)...

تاریخ

2013

برچسب‌ها

دوره‌های آموزشی