Search

English

جلسه ۴: اهداف و ماموریت‌های سازمان‌های حقوقی حوزه‌‌ی حقوق بشر

در این جلسه  به اهداف و ماموریت‌هایی که موسسات حقوقیِ حوزه‌ حقوق بشر برای خود تعریف می‌کنند، می‌پردازیم؛ آن هم با نگاه به تجربه‌های موسسات مختلف در کشورهای مختلف که شاید برای امروز یا فردای ایران آموزنده باشند.

در این جلسه به حق دسترسی به خدمات وکیل در قوانین ایران و اسناد بین‌المللی می‌پردازیم. همچنین میثاق‌های...
در این جلسه می‌خواهیم به موضوع «موانع عملی حق بهره‌مندی از حمایت حقوقی» بپردازیم، وکلای معاضدتی و تسخیری...
در این جلسه، به موانع دسترسی وکیل دل‌خواه در حقوق ایران می‌پردازیم و محدودیت‌های قانونی در این باره را...
در این جلسه  به اهداف و ماموریت‌هایی که موسسات حقوقیِ حوزه‌ حقوق بشر برای خود تعریف می‌کنند، می‌پردازیم؛...
در این جلسه زیرساخت‌های موثر برای دفاع از حقوق انسانی و مدنی شهروندان را مرور می‌کنیم و درباره زیرساخت‌هایی...
در این جلسه، نحوه استفاده از اهرم‌های بین‌المللی برای دفاع از حقوق مدنی و انسانی شهروندان را بررسی می‌کنیم...
در این  جلسه چالش‌ها و راهکارهای ویژه وکلای حقوق بشر در  نظام‌های «مستبد»، «در حال گذار» یا «تازه‌‌مردم‌سالارشده‌»...

تاریخ

۱۴۰۲

برچسب‌ها

دوره‌های آموزشی